Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Vedení společnosti

Úkoly a odpovědnosti představenstva a dozorčí rady společnosti Endress+Hauser

Provádění a podílení se na firemní strategii správnými rozhodnutími v každodenním podnikání: to je povinnost představenstva – s podporou dozorčí rady.

Představenstvo

Členové a odpovědnosti (zleva): Dr Gerhard Jost ((do 31. prosince 2015)), Nikolaus Krüger (Prodej a marketing), finanční ředitel Dr. Luc Schultheiss, generální ředitel Matthias Altendorf, Dr. Heiner Zehntner (Právní oddělení), provozní ředitel společnosti Michael Ziesemer, Roland Kienzler (Personální oddělení) a Pieter de Koning (IT). Bez vyobrazení: Dr. Manfred Jagiella (Analytic činnosti, od 1. ledna 2016).

Všichni členové představenstva jsou jmenováni dozorčí radou. Jsou odpovědni valné hromadě – jinými slovy rodinným akcionářům. Každý člen představenstva má jasně definované odpovědnosti. Celková odpovědnost spočívá na generálním řediteli společnosti Endress+Hauser.

Vedení společnosti

Členové představenstva vypracovávají strategii a realizují ji po konzultaci s dozorčí radou. Aby mohli odpovědně provádět tuto činnost, musí mít přehled o všech oborech. Jejich úkolem je sledovat a zavádět nové směry, technický vývoj a vhodné příležitosti pro naši společnost se zřetelem na eliminaci rizik.

Harmonizace činností

Skutečnost, že dceřiné společnosti, jako jsou prodejní nebo výrobní centra, fungují nezávisle, je součástí firemní kultury společnosti Endress+Hauser. Úkolem členů představenstva je sjednotit tyto činnosti a uvést je do souladu s cíli celého podniku – prostřednictvím definicí, smluv, jednání a diskusí.

Představenstvo

Představenstvo (zleva): Roland Kienzler (HR), Finanční ředitel Dr Luc Schultheiss, Nikolaus Krüger (Prodej), Dr Heiner Zehntner (Právní oddělení), Dr Andreas Mayr (Marketing a Technologie), Dr Manfred Jagiella (Analytické činnosti), Generální ředitel Matthias Altendorf a Pieter de Koning (IT).

Dozorčí rada

Dozorčí rada (zleva): Fernando Fuenzalida, Hans-Peter Endress, Dr Heiner Zehntner (Tajemník), Thomas Kraus, Michael Ziesemer, Dr Hans Jakob Roth, Klaus Endress (Prezident) a Antonietta Pedrazzetti.

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com
Online nástroje