Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Destilace kapalných chemických látek

Kontinuální měření výšky hladiny v destilační nádobě poskytuje informace o zařízení v reálném čase

Destilace kapalných chemických látek, např. amoniaku nebo alkoholů, z vody je spojeno s určitými riziky při zahřívání nádoby. Je nutné stále udržovat správnou hladinu. Nestabilní hladina kapaliny uvnitř nádoby může vést k neúčinnému separačnímu procesu. Nízká hladina kapaliny uvnitř nádoby zvyšuje riziko přehřátí, a pokud se uvolňují vysoce hořlavé plyny, hrozí vysoké riziko výbuchu. V zájmu udržení bezpečnosti a účinnosti daného procesu vám můžeme pomoci získat spolehlivé výsledky měření.

Bezpečnost a účinnost

Abychom vám pomohli dosáhnout maximální hladiny bezpečnosti v nádobě, nabízíme nejrozsáhlejší portfolio. Naše zařízení prostřednictvím nepřetržitého vlastního monitorování stále kontrolují správnou funkci. Pokud dojde k poruše, přístroj se přepne do bezpečného stavu (např. režim FailSafe podle NE43, stavový signál NE107).

Kontrolní test lze snadno spustit volitelným provozním nástrojem nebo přímo z velínu. To zajišťuje trvalé monitorování podsystémového přístroje a zvyšuje dostupnost a bezpečnost pracovníků obsluhy.

Destilace kapalných chemických látek – parametry

Měřicí body

  • Destilace kapalných chemických látek, stabilní hladina pomáhá dosáhnout nejúčinnějšího a nejbezpečnějšího separačního procesu ©iStockphoto

    Destilace kapalných chemických látek, stabilní hladina pomáhá k nejúčinnějšímu a nejbezpečnějšímu separačnímu procesu.

Úspěšné projekty

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com

Reference

  • Společnost Clariant AG se sídlem v Muttenzu ve Švýcarsku je výrobce speciálních chemikálií s výrobními závody po celém světě. Ve výrobním závodě v průmyslovém parku v Gendorfu v Německu společnost vyrábí prekurzory a meziprodukty, jakož i základní sloučeniny a přísady.

Online nástroje