Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Neustálá detekce hladiny amoniaku v separátoru

Stálá bezpečnost a spolehlivost pro váš nebezpečný destilační proces

Měření hladiny amoniaku v destilačních nádržích může s sebou přinášet několik problémů, např. nízká dielektrická konstanta a vysoké teploty. Řízení hladiny vyžaduje vysoce sofistikované a přesné přístroje a techniky. Náš Levelflex FMP54 je spolehlivý senzor pro měření hladiny nebezpečných kapalin, např. amoniaku.

Bezpečné a spolehlivé měření i v náročných aplikacích

Ve srovnání s konvenčními metodami měření výšky hladiny poskytuje radarový systém s vedenými impulzy přednosti po celou dobu životnosti, počínaje plánováním projektu přes nákup a uvedení zařízení do provozu až po provádění servisu a údržby.

Účinná detekce hladiny amoniaku s naším Levelflex FMP54:

 • Hardware a software byly vyvinuty v souladu s IEC 61508 až do úrovně integrity bezpečnosti SIL3 (v homogenní redundanci)

 • Nižší náklady na školení díky provozní koncepci intuitivního menu s nápovědou ve vašem jazyce

 • Koncepce správy dat HistoROM pro rychlé a jednoduché uvedení do provozu, údržbu a diagnostiku

 • Úspora času i nákladů díky jednoduché koncepci kontrolního testu podle SIL/WHG

 • Bezpečnost procesu díky dvojité keramické spojce a plynotěsné průchodce

  Možnost získání dat v reálném čase a diagnostiky díky protokolu HART

Destilace kapalných chemických látek – měřicí místa výšky hladiny

 • Neustálá detekce hladiny amoniaku v separátoru. ©Fotolia/Strandperle

  Řízení výšky hladiny při problémech, jako jsou např. nízká dielektrická konstanta a vysoké teploty, vyžaduje použití sofistikovaných technik i vysoce přesných přístrojů.

Úspěšné projekty

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com

Reference

 • Společnost Clariant AG se sídlem v Muttenzu ve Švýcarsku je výrobce speciálních chemikálií s výrobními závody po celém světě. Ve výrobním závodě v průmyslovém parku v Gendorfu v Německu společnost vyrábí prekurzory a meziprodukty, jakož i základní sloučeniny a přísady.

Online nástroje