Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Měření obsahu metanu bez kompromisů

Překonání problémů spojených se změnami ve složení plynu

Fermentační procesy nejsou vždy jednotné. Vlivem provozních podmínek, které jsou v některých případech velmi proměnlivé, dochází k tomu, že se obsah metanu v bioplynu různí (CH4), a musí být proto nepřetržitě monitorován. Nalezené řešení v podobě přesného měření hmotnostního průtoku u této odvážné aplikace zvyšuje jak produktivitu závodu, tak příjmové toky, a to díky vyššímu množství vyrobeného bioplynu a energie.

Měřte obsah metanu bez omezení

Aby mohl závod vyrábějící bioplyn náležitě fungovat, je třeba 24 hodin denně monitorovat různé parametry procesu: složení plynu, tlak, teplotu a zejména celkové množství vyrobeného plynu.

Extrémně proměnlivé skutečnosti, pokud jde o výrobu bioplynu, vyžadují velmi dynamický měřicí rozsah. Při výběru dalšího měřicího principu je třeba posoudit následující aspekty: proměnlivé složení a úroveň vlhkosti bioplynu a stejně tak vydané minimalizované tlakové ztráty.

Výhody ultrazvukového měření

  • Spolehlivé měření – vysoká přesnost (±1,5 %) a velmi operabilní rozsahy průtoku (30 : 1)

  • Úspora energie – žádné tlakové ztráty

  • Bezúdržbová koncepce – žádné pohyblivé části

  • Úspora místa – krátký přívod a odtokové vpusti

  • Široké rozsahy použití – nezávisle na složení a vlhkosti plynu

  • Měřit je možné i s minimálním provozním tlakem

Upřednostňované přístroje

Prosonic Flow B 200 využívá přesně změřené rychlosti zvuku a integrovaný teplotní senzor pro paralelní měření obsahu metanu přímo v potrubí, a to bez nutnosti použití dalších přístrojů.

Toto je celosvětově jedinečný parametr, který provozovatelům zařízení na výrobu bioplynu otevírá zcela nové perspektivy:

  • Nepřetržité sledování množství plynu a jeho kvality, a to 24 hodin denně

  • Rychlá a cílená reakce v případě interference během fermentačního procesu

  • Účinná kontrola procesu a vyrovnávání kapacity energie vypočtením dodatečných charakteristických hodnot, jako je například upravený objem, kalorifická hodnota, Wobbeho číslo (označuje kvalitu pohonného plynu)

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com
Online nástroje