Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Přeměna bioplynu v energii

Věděli jste, že dnes se do ovzduší vypouští 93 % veškerého bioplynu?

Průmysl v oblasti výroby a využití bioplynu nabývá na důležitosti úměrně s tím, jak svět pokračuje v hledání alternativních čistých zdrojů energie. Klíčovým problémem je však samotné chemické složení bioplynu. Bioplyn samozřejmě obsahuje metan (CH4) a oxid uhličitý (CO2), což jsou plyny označované jako skleníkové. Většinou však obsahuje i stopy vody, dusíku, kyslíku, sirovodíku a vodíku. Bez náležitého měření a existence plánu kontroly je náročné zajistit ziskovost a výhodnost výroby bioplynu.

Měření a plán kontroly

Nepřetržitě investujeme do výzkumu a vývoje nových a inovativních měřicích metod. Měření patří k hlavním oblastem naší působnosti. Své odborné zkušenosti uplatňujeme každý den, abychom vám pomohli překonávat problémy a dosahovat vytčených cílů. Tyto informace využívají naši odborníci v oblasti vývoje za účelem vynalezení nové a lepší instrumentace navržené tak, aby splnila, nebo dokonce předčila vaše potřeby.

Spolehlivé technologie pro řízení procesu

  • Měření hladiny na principu „Time-of-Flight“ (radarové a ultrazvukové měření) za účelem detekce pěny ve fermentoru

  • Detekce limitní hladiny (hodnota kapacitance) za účelem detekce limitní hladiny ve fermentoru

  • Měření průtoku kapalin indukční metodou za účelem detekce rozpuštěného substrátu a vyrovnání

  • Měření průtoku bioplynu

  • Měření teploty pro účely mikrobiálního rozkladu na bioplyn v každém fermentoru.

  • Měření tlaku pro účely měření hydrostatické hladiny ve sběrných nádržích nebo fermentorech

  • Analytická měření pro účely mikrobiálního rozkladu biomasy a hnojiv

Splnění norem

Splnit všechny emisní normy není snadné. Závod musí pravidelně vyhodnocovat funkční způsobilost monitorovacího vybavení a denně provádět testy chyb kalibrace a interference u průtokových monitorovacích zařízení a dále pak testy, které se provádějí jedenkrát či dvakrát za rok. Vlastník nebo provozovatel musí rovněž vytvořit a uplatňovat písemnou garanci kvality / kontrolní plán kvality pro každý systém.

Aplikace

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com
Online nástroje