Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Mimořádně dlouhá životnost s automatizovaným měřením pH

Automatizované měření, čištění a provádění kalibrace pro plynulejší průběh procesu

Během zchlazování vodou dochází ke kondenzaci uhlovodíků ve vodě, která cirkuluje chladicí věží, zatímco etylen odchází horní částí ven. V dolní části věže se separují zkondenzované uhlovodíky a voda. Mnoho uhlovodíkových sloučenin přítomných ve spodní části věže má obdobnou hustotu jako voda. Zde se může tvořit emulze. Uhlovodíky se tedy společně s prudce zchlazenou vodou mohou vracet nazpět do věže. To vede k vyšší míře zanášení, snížení přenosu tepla a četnějším odstávkám provozu.

Automatická intervalová měření takovým odstávkám zamezují

Intervalové měření pH kontaminované zkrápěcí vody zásadním způsobem pomůže předcházet zanášení ve spodní části věže. Senzor je třeba čistit alespoň každý druhý den, což představuje značné úsilí a nároky, pokud jde o čas a lidský faktor. Pokud dané intervaly pro čištění nedodržíte, senzor je třeba po dvou týdnech zcela vyměnit.

Náš automatizovaný systém Topcal CPC310 prodlouží životnost vašeho senzoru více než 30krát.

Měření pH pomocí automatizovaného systému čištění: Topcal CPC310

  • Úspora času díky čištění v průběhu samotného procesu a kalibraci bez nutnosti vyjímat elektrodu

  • Účinnost díky autodiagnostickým systémům, jako jsou kontroly stavu senzoru

  • Bezpečnost osob a samotného procesu díky automatizovanému čištění a delší životnosti senzoru – s kontaminovanou vodou není třeba jakkoli manipulovat

  • Navrženo v souladu s mezinárodními bezpečnostními standardy (např. ATEX, FM, CSA)

  • Měření hodnoty pH: náš automatizovaný systém Topcal prodlouží životnost vašeho senzoru více než 30krát ©Endress+Hauser

Úspěšné projekty

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com

Související témata

Online nástroje