Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Zredukujte náklady na údržbu v procesu prudkého zchlazování olefinů

Vznik emulzí při prudkém zchlazování etylénu může být nákladné

Vstupní suroviny na bázi olefinů se vyrábějí pyrolýzou, která probíhá za vysokých teplot v krakovací peci. Dochází k různým reakcím, které se zastaví prudkým zchlazením vyrobené směsi plynu vodou. Pro získání hlavního produktu etylenu je směs oddělována v několika kompresních a frakcionačních krocích. Problémy při emulgaci po prudkém zchlazení mohou vést k tvorbě silných nánosů nebo k ztrátě efektivity a k nutnosti provádět častěji údržbu.

Přesné měření pH v pravidelných intervalech

Spolehlivé měření pH s minimálními nároky na údržbu vám umožní získat plnou kontrolu nad zhášecí vodou, a dosáhnout tak vyšší efektivity. S naším plně automatizovaným systémem Topcal můžete provádět čištění a kalibraci mimo samotný proces. To prodlužuje životnost senzorů a snižuje časovou náročnost technických zásahů.

Měřicí body

  • Vznik emulzí při prudkém zchlazování etylénu může představovat finančně náročný problém. My vám jej pomůžeme vyřešit. ©supakitmod/fotolia

Úspěšné projekty

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com

Související témata

Související nabídka

Výrobky
Online nástroje