Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Automatizace manipulace s mlékem

Zajistěte vysokou kvalitu mlékárenské produkce díky přesnému řízení procesů

Mlékárenská výroba je podnikem s nízkými zisky, ale vysokými požadavky na kvalitu. Na základě signálů ze senzorů průtoku, hladiny, tlaku, teploty a analytických senzorů mohou být optimalizovány procesy pro snížení nákladů za současného zachování kvality produktů na velmi vysoké úrovni. Hygienické provedení spolu s moderní technologií zajišťuje vysokou kvalitu mléčných výrobků.

S vyspělou technologií budete o krok před konkurencí

Ceny mléčných výrobků jsou na celém světě konkurenceschopné. Mlékárny si nemohou dovolit plýtvání surovým mlékem během procesů čištění či oddělování rozhraní médií.
Vysoká dostupnostnízká spotřeba energie jsou klíčem k výrobě výrobků, které jsou schopny odolávat tlaku konkurenčních cen. Technologie s hygienickým provedením umožňuje našim zákazníkům provozovat systémy tím nejlepším možným způsobem.
Inline řízení kvality podporuje procesy nejlepší ve své třídě, např. senzory Promass Coriolis ve standardizaci.

Mapa mlékárenských procesů

Tepelná úprava pro bezpečnost spotřebitele

Dostatečná tepelná úprava je základním požadavkem pro bezpečnost spotřebitele. Pasteurized milk ordinance (Nařízení o pasterovaném mléce) vydané Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv, které definují podmínky ohřevu, které musí být dodrženy a zaznamenány.

Aplikace

Online nástroje