Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Nejlepší regulace teploty ve své třídě pro tepelné výměníky

Rychlá detekce teploty zlepšuje regulaci ohřevu

Kritickým regulačním bodem pro úspěšné řízení pasterizace je teplota. Společnost Endress+Hauser vynalezla nejrychlejší teplotní senzor pro hygienické procesy. iTherm QuickSens detekuje správnou hodnotu teploty třikrát rychleji než jakýkoli jiný senzor, jak je patrné z hodnoty času t90. Tato přesnost a doba odezvy zajišťují, že není plýtváno energií a produkt není vystaven více tepelnému stresu, než je nutné. S touto technologií lze zvýšit kvalitusnížit náklady.

QuickSens – významný pokrok v oblasti regulace ohřevu

QuickSens byl vyvinut, aby detekoval teplotní změny co nejrychleji. Specifické provedení snímacího prvku (upevněný v hrotu senzoru) zajišťuje, že tuto výkonnostní výhodu lze přímo přenést do těchto oblastí:

  • Zvyšování kvality

  • Úspora při provozu zařízení

Monty Rakusen/Cultura Images RF/Strandperle

QuickNeck, pohodlná úspora času pro kalibraci

Teplotní senzory, jako důležité regulační body pro kvalitu, vyžadují časté kalibrace.

  • Nový QuickNeck umožňuje kalibrovat celou regulační smyčku bez pomoci nástrojů nebo přerušení procesu

  • Bajonetový uzávěr lze otevřít rukou, senzor zůstává během kalibrace zapojený

  • 60% časová úspora v porovnání se standardními technologiemi

  • Samotný senzor je do trubky ochranné jímky instalován s napětím pružiny, aby byla zajištěna rychlá doba odezvy t90

Kalibrace ve standardech kvality

Kalibrace není jen hlavní částí interních systémů kvality, maloobchodní normy, jako např. IFS, BRCISO 22000, vyžadují definované kalibrační cykly, zejména pro důležitéregulační body týkající se kvality. Důležité je také hygienické provedení. Veškeré požadavky jsou splněny při použití senzorů iTherm QuickNeck a QuickSens.

Online nástroje