Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Nejlepší regulace teploty ve své třídě pro tepelné výměníky

Rychlá detekce teploty zlepšuje regulaci ohřevu

Kritickým regulačním bodem pro úspěšné řízení pasterizace je teplota. Společnost Endress+Hauser vynalezla nejrychlejší teplotní senzor pro hygienické procesy. iTherm QuickSens detekuje správnou hodnotu teploty třikrát rychleji než jakýkoli jiný senzor, jak je patrné z hodnoty času t90. Tato přesnost a doba odezvy zajišťují, že není plýtváno energií a produkt není vystaven více tepelnému stresu, než je nutné. S touto technologií lze zvýšit kvalitusnížit náklady.

QuickSens – významný pokrok v oblasti regulace ohřevu

QuickSens byl vyvinut, aby detekoval teplotní změny co nejrychleji. Specifické provedení snímacího prvku (upevněný v hrotu senzoru) zajišťuje, že tuto výkonnostní výhodu lze přímo přenést do těchto oblastí:

  • Zvyšování kvality

  • Úspora při provozu zařízení

QuickNeck, pohodlná úspora času pro kalibraci

Teplotní senzory, jako důležité regulační body pro kvalitu, vyžadují časté kalibrace.

  • Nový QuickNeck umožňuje kalibrovat celou regulační smyčku bez pomoci nástrojů nebo přerušení procesu

  • Bajonetový uzávěr lze otevřít rukou, senzor zůstává během kalibrace zapojený

  • 60% časová úspora v porovnání se standardními technologiemi

  • Samotný senzor je do trubky ochranné jímky instalován s napětím pružiny, aby byla zajištěna rychlá doba odezvy t90

Kalibrace ve standardech kvality

Kalibrace není jen hlavní částí interních systémů kvality, maloobchodní normy, jako např. IFS , BRCISO 22000 , vyžadují definované kalibrační cykly, zejména pro důležitéregulační body týkající se kvality. Důležité je také hygienické provedení. Veškeré požadavky jsou splněny při použití senzorů iTherm QuickNeck a QuickSens.

Online nástroje