Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Využijte senzory fázového rozhraní pro přesné řízení CIP procesu

In-line instrumentace pomáhá zlepšit provozuschopnost zařízení při současném snížení spotřeby vody a zatížení odpadních vod

Měření fázového rozhraní ve vratném CIP potrubí pomocí ručního přepínače nebo časového řízení vyžaduje značné množství času a úsilí, které nese riziko značných ztrát kvůli požadovaným bezpečnostním tolerancím. Lepším způsobem je detekce rozhraní mycích a proplachových cyklů pomocí in-line instalovaných senzorů. Automatizované místně řízené přepínací signály dávají vašim operátorům maximální flexibilitu při nastavování CIP cyklů eliminací času, manuální práce a chyb odhadu.

Efektivní fázové rozhraní

Buďte si jisti, co je v potrubí, a odstraňte odhady.. Senzory určí, kdy jedna fáze automatického CIP cyklu končí a kdy by měla začít další fáze. Optické senzory v mlékárenských procesech rychle reagují a rychle detekují, kdy hrubé oplachování přestalo být efektivní a kdy by měl být spuštěn mycí cyklus.

Výhody

  • Snížené množství oplachové vody

  • Fázové rozhraní lze monitorovat a řídit pomocí pokročilých senzorů společnosti Endress+Hauser, které poskytují dokumentované výsledky, vyšší kapacitu i úsporu energie, materiálu a času.

  • Menší spotřeba chemických prostředků

  • Rychlejší doba odezvy

  • Menší pracnost a nižší náklady na údržbu

  • Snížení prostojů

Měřicí body

Úspěšné projekty

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com
Online nástroje