Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Měření vodivosti snižuje náklady CIP procesu

Snižte plýtvání a optimalizujte svůj proces použitím řešení pro měření vodivosti

Zbytečné plýtvání chemických prostředků a dlouhá doba čištění mají za následek vysoké náklady CIP procesu. Opimalizujte svůj proces rychlou separací fází a řízením proplachů. Potřebujete spolehlivé, rychle reagující řešení měření, která odolávají náročným podmínkám zařízení – tím se zároveň prodlouží životnost ve vašem procesu. Odstranění časovaných procesů a manuálního ověřování vám umožní snížit spotřebu vody, chemických prostředků a energie a provádět digitální archivaci dat procesů čištění.

Rychle reagující vodivostní senzory a integrovaný převodník

Ujistěte se prostřednictvím vodivostních senzorů s kompaktními převodníky, že v celé CIP smyčce bylo dosaženo optimální koncentrace čisticího roztoku pro maximální sanitační efekt za použití optimálního množství chemikálií a minimální doby čištění. Toto řešení měření vodivosti vám umožní snížit spotřebu energie, chemických prostředků a vody, stejně jako minimalizovat náklady na úpravu vody. Senzory měření vodivosti jsou navrženy pro použití v tancích a vratných potrubích CIP systému, aby odolávaly koncentracím louhů a kyselin zde používaným.

Vodivostní senzory – měřicí body

Infographic

CLS54 a CLD134 zajišťuje čistitelnost a průmyslovou shodu

  • Navrženo v souladu se směrnicemi 3A a EHEDG tak, aby byla zaručena odolnost v CIP aplikacích

  • Vysoce robustní materiál senzoru PEEK prodlouží životnost senzoru ve vašem procesu

  • Shoda s předpisy CFR 21 část 175-186 a EN 1935/2004 týkající se materiálů ve styku s potravinami

Úspěšné projekty

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com
Online nástroje