Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Optimalizujte CIP monitorováním koncentrace

Vodivostní senzory Endress+Hauser vám ušetří 30 % nákladů na čisticí prostředky zajištěním správného dávkování

Problémem spoléhání se na systémy CIP, které jsou založeny čistě na správném načasování, je odhadnutí průběhu celé smyčky k dosažení dané koncentrace dávkováním čisticích prostředků do systému a ponecháním jejich působení v průběhu nastavené doby. K zajištění toho, aby bylo čištění dokončeno, jsou čas a koncentrace rozšířeny o nastavenou bezpečnostní rezervu. Vodivostní senzory ve zpětném potrubí se snadno instalují a umožňují přesné nastavení koncentrace – zajištění požadované koncentrace čisticího roztoku v celé sanitované smyčce.

Využijte měření vodivosti k šetření přírodních zdrojů

Měření vodivosti na vratném vedení a zásobní nádrži umožňuje přímo vyjádřit procentuální hodnotu koncentrace sanitačního prostředku, což umožňuje zajistit ideální čisticí podmínky po celou dobu sanitace. Optimalizací doby čištění a množství chemikálií je dosaženo snížení spotřeby energie na udržení požadovaných podmínek sanitace. Přesnější oddělování fází a použití méně čisticích prostředků snižuje potřebné množství vody, což vede k úsporám energií a nákladů na čištění odpadních vod.

Zajistěte čistitelnost použitím hygienických vodivostních senzorů

Stále více výrobců potravin se při výběru nových zařízení orientuje na 3-A a EHEDG certifikované přístroje, jejichž konstrukce je navržena v souladu s hygienickými standardy. Nicméně při měření měnících se podmínek procesu (teplota, pH a vodivost) je nezbytné použití robustní instrumentace, která rovněž vyhovuje požadavkům hygienického designu 3-A a EHEDG. Toto řešení nabízí nejvyšší úroveň zdravotní nezávadnosti a splňuje požadavky norem FDA a EN 1935/2004 použitím materiálu pro robustní PEEK senzory.

Měřicí body

Úspěšné projekty

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com
Online nástroje