Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Napumpujte svou efektivitu

Zjistěte, jak optimalizace procesu a údržby mohou snížit OPEX

Existuje několik způsobů, jak snížit provozní výdaje ve procesu úpravy vody nebo čištění odpadní vody. Mezi nejčastější patří: řízení a monitorování základních procesů s cílem snížit množství chemických látek a spotřeby energie nebo zlepšit způsob a četnost údržby.
Spotřeba energie je jedním z hlavních hnacích nákladových faktorů provozovatelů elektráren. Jeden z našich nejúspěšnějších příkladů pro snížení nákladů je naše řešení řízení provzdušňování, které může snížit náklady na energie až o 30%.

  • Více než 1000 certifikovaných servisních techniků Endress+Hauser pracuje po celém světě. ©Endress+Hauser
  • Spolehlivé přístrojové vybavení pro efektivní výrobu. ©Endress+Hauser

Optimalizujte svou údržbu

Pokud jde o optimalizaci údržby, spolehněte se na více než 1000 servisních techniků Endress+Hauser na celém světě. Využití jejich znalostí zaručuje, že poskytují odborná doporučení ohledně priorit údržby. Diagnostické a zpracovávané informace, stejně jako kritický měřicí bod, poskytují základ pro tato doporučení. Inovativní, diagnostické nástroje jako Heartbeat Technology nebo u náš software W @ M pro řízení životního cyklu, dále posiluje naše servisní služby.

Procesy

Úspěšné projekty

Online nástroje