Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Chraňte naši vodu

Plnění legislativy životního prostředí a řízení rizik

Vzhledem k rozsáhlým zákonům na ochranu životního prostředí se dnes kvalita pitné vody a bezpečného vypouštění čištěných odpadních vod stávají stále důležitější v mnoha zemích. Přísné zákonné požadavky vedly ke složitějším procesům čištění. To vede k dodatečným požadavkům na automatizaci procesů a ke zvýšení počtu měřicích parametrů.

  • Zajištění legislativního dodržování předpisů a kvality vody ©Endress+Hauser
  • Provzdušňování nádrže městské čistírny odpadních vod s on-line analýzou Liquiline a kyslíku. ©Endress+Hauser

Celé portfolio splňující potřeby v oblasti vodárenství

Nabízíme širokou škálu různých principů měření a naši zkušení pracovníci jsou schopni poradit správné přístroje pro vaše konkrétní potřeby. Tyto přístroje optimalizují a kontrolují vaše kritické body v aplikacích a procesech pitné vody nebo čištění odpadní vody při zachování legislativní shody. Celé toto portfolio, založené na společné technologické platformě, zjednodušuje instalaci, provoz a údržbu.

Řízení rizik

Operátoři provozu mohou důvěřovat naší nabídce služeb na míru, jako je například instalovaná základna auditů, během níž pracujeme s vámi na identifikaci "kritických kontrolních bodů", čímž vám pomáháme řídit rizika s optimalizovanou koncepcí údržby.
Kromě toho jsme vás podpoříme s analytickými panely a kontejnery, jakož i sběrem dat a dokumentací řešení. To činí sledování vzdálených kontrolních bodů jednoduché, rychlé a zaručeně bezpečné.

Procesy

Úspěšné projekty

Online nástroje