Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Zjednodušte svůj systém řízení aerace

Správné provozování biologického stupně

Biologický stupeň je klíčový pro moderní čištění odpadních vod. Odstranění CHSK a nutrientů je nezbytné, aby byly splněny aktuální legislativní požadavky. Navíc se na aeraci vynaloží přibližně 60 % celkové spotřeby energie. Řada čistíren vykazuje významné zlepšení hodnot na odtoku a úspory energie až o 30 % díky on-line analýze kyslíku a nutrientů a řízení aerace.

Spolehlivý biologický proces

Pro spolehlivý biologický stupeň je optimální prostředí pro bakterie naprosto podstatné. Důležitými parametry jsou kyslík, hodnota pH a teplota, stejně jako koncentrace kalu, která indikuje koncentraci bakterií v nádrži. Pokročilý monitoring biologického stupně na bázi kyslíku, amoniakálního a dusičnanového dusíku výrazně napomáhá splňovat přísné vodoprávní předpisy a zároveň optimalizovat spotřebu energie.

Standardizované řešení pro základní on-line měření

Existuje jedno řešení ke zjednodušení všech potřebných měřicích míst v procesu aerace: vícekanálový převodník Liquiline. Spravuje až 8 měřicích míst s libovolnými parametry. Snadné uvedení do provozu, kalibrace, údržba a otevřená komunikační rozhraní podporují integraci v provoze.

Hodnota pro vás

  • Snížené náklady na životní cyklus díky nižším nákladům na spotřební materiál

  • Významná optimalizace procesu se promítá do účinnosti a spotřeby energie

  • Nižší náklady na údržbu a náhradní díly díky platformě Liquiline

Řízení aerace

Infographic

Měřicí body

Úspěšné projekty

Online nástroje