Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Optimalizujte řízení aerace eliminací amoniakálního dusíku

Detailní monitoring zlepšuje účinnost technologie

Nitrifikace, první krok při odstraňování dusíku, je monitorována přes amoniakální dusík. Pokud je porucha v technologii rozpoznána hned na počátku, je provozovatel schopen rychleji reagovat. Kromě toho pokročilé systémy řízení aerace vyhodnocují kyslík a amoniakální dusík pro optimalizaci energetické účinnosti aerace.

Zvýšená bezpečnost a energetická účinnost zařízení

Typické požadavky na měření amoniakálního dusíku: spolehlivý senzor s vysokou opakovatelností hodnot, nízké nároky na údržbu a spotřební materiál a snadné ovládání přístrojů. Nastavení optimální koncentrace kyslíku závisí na procesní situaci a iontově selektivní elektrody (ISE) nabízí měření více parametrů v jednom senzoru. Dále můžete optimalizovat náklady na životní cyklus snížením nákladů na spotřební materiál.

Preferované přístroje

  • Liquiline s iontově selektivním (ISE) senzorem CAS40D

  • Alternativa: kolorimetrický analyzátor CA80AM s přípravou vzorku CAT860

Výhody měřicího místa

  • ISE: in-line měření s menšími nároky na údržbu a bez nákladů na chemikálie

  • ISE: dvouparametrová verze pro NH₄ a NO₃

  • Analyzátor: měření nezávislé na ostatních rušivých iontech; srovnatelné s laboratorním testováním

  • Analyzátor: efektivní údržba pomocí automatické kalibrace a čištění

Analýza amoniakálního dusíku

Infographic

Úspěšné projekty

Online nástroje