Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Provozujte fermentor bezpečně a spolehlivě

Optimalizujte provozní náklady a energetickou bilanci zařízení

Celosvětový trend směřuje k zpracování čistírenských kalů. Hlavním důvodem je přísnější místní legislativa, která zakazuje volné vypouštění kalů. Proto se kal stává významným nákladovým faktorem pro provozovatele. Vyhníváním kalu se dosáhne nižších nákladů snížením množství kalu asi o 50 % a zároveň se generuje cenný zdroj energie – bioplyn.

Anaerobní bakterie potřebují stabilní provozní podmínky

V procesu fermentace musí být bakterie chráněny proti kritickým provozním podmínkám. To znamená, že technologie musí zabezpečit:

  • konstantní teplotu a téměř neutrální hodnotu pH

  • tmu a nepřítomnost kyslíku

  • harmonizované zatížení procesu

  • dostatečnou zádržnou dobu

  • monitorování produkce bioplynu

Základními parametry řízení jsou vstupní průtok kalu, výška hladiny, teplota a případně pH ve fermentoru, dále průtok a koncentrace metanu v bioplynu.

Hodnota pro vás

  • Unikátní instrumentace pro monitorování a řízení fermentoru včetně měření a detekce tvorby pěny a měření průtoku bioplynu

  • Spolehlivý a rychlý inženýring všech relevantních měřicích míst

  • Profesionální podpora ze strany našich obchodních a servisních týmů

  • Vysoká procesní spolehlivost unikátního portfolia pro mokré a suché bioplynové aplikace

Řízení fermentoru

Infographic

Aplikace

Měřicí body

Úspěšné projekty

Online nástroje