Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Přesná měření průtoku a metanu ve vlhkém bioplynu

Vyřešte i ty nejnáročnější aplikace měření ve vaší čistírně odpadních vod

Průtok bioplynu a koncentrace metanu jsou prvními parametry, které indikují poruchy v procesu anaerobní fermentace kalu. Nicméně podmínky prostředí, jako jsou velká dynamika průtoku, vlhký bioplyn, měnící se koncentrace metanu a extrémně nízký tlak, způsobují, že měření těchto parametrů je pro většinu přístrojů obtížné. Náš unikátní ultrazvukový průtokoměr nabízí řešení tohoto problému.

Vysoce spolehlivá technologie založená na unikátním portfoliu

Typickými požadavky na měření průtoku a metanu jsou: spolehlivé a přesné výsledky, velký rozsah, nízká tlaková ztráta, certifikace pro prostředí s nebezpečím výbuchu (například ATEX zóna 1) a volitelně měření CH₄. Také přesné vyvážení procesu fermentace vede k vysoké spolehlivosti v mokrých i suchých bioplynových aplikacích.

Preferované přístroje

  • Prosonic Flow B 200

Výhody měřicího místa

  • Víceparametrové měření: měření průtoku a případně měření podílu metanu a teploty

  • Nedochází k ovlivnění změnou složení (bioplynu) a obsahu vlhkosti

  • Nízká tlaková ztráta a krátké vestavné vstupní/výstupní délky

  • Nízké nároky na údržbu a vysoké diagnostické schopnosti

  • Obousměrné měření

Průtok a analýza metanu

Infographic

Úspěšné projekty

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com
Online nástroje