Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Efektivní odvodňování kalů

Řízení procesu pomáhá snížit náklady spojené se zpracováním kalu

Odvodnění kalu je obvyklá úprava používaná ke snížení množství kalu před likvidací nebo k přípravě kalu pro další procesy, jako je sušení nebo spalování. Ve všech případech je zapotřebí efektivní odvodnění kalu, aby se zabránilo dodatečným nákladům z důvodu nadbytečného obsahu vody nebo nadměrné spotřeby polymeru.

Úprava kalu a dávkování

Dávkování polymerů pro zrání kalu musí být připraveno zředěním na místě v kalové koncovce. Cílem je dosáhnout odladěné koncentrace polymeru, aby se dosáhly dobré a stabilní výsledky odvodnění a dlouhé odvodňovací cykly. Měření objemového průtoku polymeru a ředicí vody je standardním řešením pro správné ředění a řízení dávkování. Výhodou je snadná instalace osvědčených, udržitelných a vysoce přesných magnetických průtokoměrů s chemicky odolnými vložkami.

Významné zlepšení výsledků odvodňování

Vzhledem k tomu, že dosažená koncentrace polymeru se může měnit, není vždy dán optimální poměr mezi polymerem a suspendovanými pevnými látkami v kalu. „Pokročilou“ možnost řízení nabízí Coriolisovův hmotnostní průtokoměr, který má kromě průtoku i druhý výstup: hustotu média. Naměřená hustota polymerního roztoku otevírá možnost dávkování konstantní dávky polymeru, a výrazně tak zlepšuje výsledky odvodňování.

Měření nerozpuštěných látek vs. měření hustoty kalu

Pro optimalizované výsledky odvodnění je také nutná znalost vstupní koncentrace kalu. Často používaným standardním řešením je kombinace měření objemového průtoku (magnetickým průtokoměrem) a optického senzoru pro koncentraci kalu. Tato kombinace je ve většině případů účinná a spolehlivá, ale v případě optického měření koncentrace kalu může být nutná kalibrace podle laboratoře. Měření hustoty Coriolisovým průtokoměrem je osvědčená alternativa zaručující stabilní a dobré výsledky při odvodnění kalů.

Hodnota pro vás

  • Flexibilní nabídka přístrojů pro odvodnění kalu a dávkování polymeru pro standardní nebo náročné požadavky zákazníka, které podporují optimalizaci procesů z hlediska spotřeb chemikálií (snížení nákladů) a dobré výsledky odvodňování

  • Profesionální podpora ze strany našich obchodních a servisních týmů

Měřicí body

  • Princip magneticko-indukčního měření průtoku

  • Princip Coriolisova měření průtoku

Úspěšné projekty

Online nástroje