Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Kyslík – základ vašeho procesu

V aeraci je nutné udržovat správnou koncentraci kyslíku a tak optimalizovat energetickou náročnost.

Bakterie potřebují kyslík při eliminaci CHSK a nutrientů. Aerace je také na čistírně energeticky nejnáročnějším krokem díky spotřebě dmychadel. Základní řízení aerace začíná on-line měřením kyslíku. Přívod vzduchu (kyslíku) může být řízen porovnáním naměřené koncentrace kyslíku a nastavené hodnoty kyslíku.

Zvyšte bezpečnost a účinnost provozu

Typickými požadavky pro měření kyslíku jsou spolehlivé a přesné výsledky, nízké nároky na údržbu a rychlá odezva bez vlivu bublin. Naše optické a amperometrické senzory poskytnou větší flexibilitu pro individuální požadavky.

Preferované přístroje

  • Převodník Liquiline s optickým senzorem kyslíku COS61D

  • Alternativa: amperometrický senzor kyslíku COS51D

Výhody měřicího místa

  • Velmi robustní konstrukce senzoru

  • Rychlé a spolehlivé měření

  • S optickým senzorem získáte prakticky nulové nároky na údržbu bez nutnosti výměny elektrolytu a membrány

  • Technologie Memosens minimalizuje údržbu a umožňuje jednoduchou kalibraci

  • Snadná manipulace a rychlé uvedení do provozu díky předem nakalibrovaného senzoru Memosens

Analýza kyslíku

Infographic

Úspěšné projekty

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com
Online nástroje