Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Znalost znamená bezpečí

Bezpečný přístup k čisté pitné vodě je stále jedním z nejdůležitějších problémů na celém světě

S problémy spojenými s rostoucí populací, industrializací a změnou klimatu navíc přicházejí problémy spojené s nedostatkem vody. Odběr vody ze studní, pramenů a řek musí být řízen tak, aby nedocházelo k nevratnému poškození místních zdrojů vody. Kromě nových zdrojů se uplatňují membránové technologie, jako je například odsolování mořské vody a recyklace komunálních a průmyslových odpadních vod.

Zlepšete funkčnost, bezpečnost a účinnost svého zařízení

V technologii výroby a distribuce pitné vody je požadována vysoká míra automatizace a důležitou roli hraje také on-line instrumentace. Světová zdravotnická organizace zahájila implementaci systémů řízení rizik a navrhla plány pro bezpečnou dodávku pitné vody s nízkým rizikem kontaminace vody při odběru, úpravě a distribuci. Plány pro bezpečnou dodávku pitné vody uvádějí, že řízení dokumentace, ověřování přístrojů a údržba podporují vyspělý systém řízení jakosti.

Nabízíme optimalizaci vašeho procesu

  • Rozsáhlé portfolio přístrojů v procesech úpravy vody

  • Modulární konstrukce přístrojů společnosti Endress+Hauser představuje jednodušší instalovanou bázi

  • Kompletní nabídka služeb k efektivnímu a spolehlivému řízení preventivní údržby, školení a dokumentace

Naše řešení pro váš proces

  • Vedoucí výrobce a dodavatel přístrojů snižuje složitost

  • Panelová řešení pro on-line analýzy

  • Řešení pro řízení vzdálených či periferních částí technologie

  • Optimalizace a podpora údržby

  • Kalibrační a verifikační služby

  • Fieldbus inženýrink a kompetence a podpora analogové komunikace

  • Lokální obchodní a servisní podpora

Aplikace

Online nástroje