Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Přesné dávkování polymeru pro odvodnění

Průtok a hustota jsou klíčovými parametry k dosažení optimálních výsledků při odvodnění kalu

Přesné řízení dávkování je spojeno s koncentrací kalu a s koncentrací polymeru. Cílem je řídit dávkovací čerpadlo tak, aby bylo dosaženo stabilního a optimálního poměru polymeru a koncentrace kalu (sušiny). Díky dlouhým odvodňovacím cyklům (menší počet přerušení provozu) je dosaženo dobrých výsledků odvodnění a optimalizované spotřeby polymeru.

Preferovaná instrumentace: proces úpravy polymeru

  • Promag L 400 ve vodě pro ředění roztoku polymeru

  • Promass 80I v roztoku polymeru pro řízení dávkování vody

Preferovaná instrumentace: linka odvodnění kalu

  • Alternativa 1: Promag L 400 s převodníkem Liquiline CM44X, CUS51D

  • Alternativa 2: Promass 80I

Výhody Coriolisova hmotnostního průtokoměru a měření hustoty

  • Měření s více proměnnými: hmotnostní průtok a hustota přesně řídí proces ředění

  • Vysoce přesné měření, které není ovlivněno barvou kalu

  • Nízké nároky na údržbu a vysoké diagnostické schopnosti

  • Princip elektromagnetického měření průtoku

  • Princip Coriolisova měření průtoku

Úspěšné projekty

Online nástroje