Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Monitorig kvality surové vody podle požadavků

Naše modulární sestavy pro analýzy jsou ideální pro membránové filtrace při úpravě pitné vody.

Membrány jsou natolik citlivé na složení vody, že může dojít k zanášení, nebo dokonce k poškození membrány. Zaměstnanci laboratoře při kontrole kvality surové vody

Spolehlivé řízení membránové jednotky

Typickými požadavky při monitoringu surové vody jsou dlouhodobé a spolehlivé nízké nároky na údržbu a snadná kalibrace a dokumentace senzorů. Pečlivě navržené panely pro bypass analýzu podporuji snadné zprovoznění a jsou preferovaným způsobem instalace.

Preferované přístroje

 • Vícekanálový převodník Liquiline až s 8 měřicími body

 • Senzory Memosens pro měření pH, ORP, chloru, SAC, vodivosti a zákalu

Výhody měřicích bodů

 • Standardizace všech parametrů analýzy na úpravně

 • Na míru provedené řešení panelu pro analýzu

 • Lepší kvalita kalibrace a spolehlivost měření založené na digitálních senzorech Memosens

 • Databáze Memobase výrazně zjednodušuje kalibrační dokumentaci

 • Instalovaná báze pro optimalizaci údržby

Jedná se o:

 • kontrola pH k zabránění poškození membrány vlivem kyselin

 • kontrola zákalu, aby se zabránilo zanesení membrány

 • Měření chloru po předchozí dezinfekci

 • SAC (jako DOC), aby se zabránilo zanášení membrány

 • Měření vodivosti, aby se zabránilo tvorbě úsad na membráně

 • Měření ORP k indikaci přítomnosti oxidačního charakteru vody

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com
Online nástroje