Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Efektivní zpracování a likvidace kalů

Zpracování představuje jeden z největších provozních problémů v čistírenství, ale také přináší nové možnosti.

Kal se stále více stává cennou surovinou, která pomáhá při výrobě bioplynu, což v konečném důsledku přináší rovnováhu měrné spotřeby energie čistírny odpadních vod. Proto, pokud jde o zpracování anaerobních kalů, primárními zájmy jsou problémy s likvidací kalů a hospodaření s energií.

Dosáhněte nejlepších výsledků

Pásový filtrační lis na odvodňování kalů z komunální čistírny odpadních vod ©Endress+Hauser

Úprava kalu vápenným mlékem nebo polymery před odvodněním jsou klíčem pro efektivní odvodnění a snížení nákladů na likvidaci.

Optimalizujeme váš proces

  • Široké portfolio polní instrumentace v technologii čištění odpadních vod

  • Jednoduchá instalace a provoz díky integrované přístrojové koncepci a modulární platformě

Naše nabídka řešení

  • Unikátní portfolio měření bioplynu pro vlhké a suché plyny pro optimální průběh fermentace a výkonu generátoru

  • Dodavatel kompletní instrumentace pro fermentaci kalu a odvodnění včetně přístrojů pro měření průtoku vysoce koncentrovaných kalů

  • Podpora údržby

  • Technické a odborné znalosti provozních sběrnic a kontinuální podpora analogových a sběrnicových technologií

  • Profesionální obchodní a servisní podpora

Zpracování kalů

Infographic

Aplikace

Online nástroje