Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Úspora chemikálií a dodržení limitních ukazatelů na odtoku ČOV

Dosažení nízkých hodnot limitního ukazatele fosforu na odtoku řízením srážení PO4

Výhodou on-line měření o-PO4 je možnost optimalizovat srážení. Optimalizace znamená zkvalitnění provozu tak, aby byly splněny hodnoty limitních ukazatelů na odtoku dokonce i v případě velkých změn PO4 na vstupu. Řízení srážení na základě hodnot PO4 šetří chemické látky eliminací předávkování, snižuje objem kalů a snižuje provozní náklady.

Hlavní požadavky zákazníků na zřízení systému analyzátoru o-PO4

  • Rychlé a spolehlivé měření

  • Nízké požadavky na srážedlo

  • Snadná údržba

Preferovaná instrumentace

  • CA80PH a systém pro filtrovaný vzorek CAT820

Výhody kolorimetrického systému Stamolys CA80PH

  • Hodnoty srovnatelné s laboratorními výsledky (přesné měření)

  • Automatická kalibrace a čistění

  • Volitelné intervaly měření, čištění a kalibrace

  • K dispozici modrá a žlutá metoda, takže je pokryt široký rozsah koncentrace

Úspěšné projekty

Online nástroje