Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Komplexní řízení při čištění odpadních vod

Nejmodernější technologie vyžadují efektivní řízení.

Pomocí on-line instrumentace mohou čistírny zlepšit provozní účinnost a kapacitu. Celosvětově se prosazuje potřeba eliminace CHSK, nutrientů a fosforu biologickým čištěním, aby se zabránilo eutrofizaci vodních toků. V budoucnu dále poroste požadavek na účinnějších technologie, jako je například odstranění hormonů nebo řízení odkanalizování.

Efektivnější čištění odpadních vod

Provozovatelé čistíren odpadních vod musí vyhovět často protichůdným zájmům: tvrdší legislativě při dobře vyvážených nákladech, aby se zabránilo nežádoucímu růstu cen vody. Automatizace je nezbytná ke spolehlivému a efektivnímu řízení moderních čistíren odpadních vod. Proto je on-line instrumentace nezbytná k efektivnímu řízení a řádné optimalizaci procesu.

Optimalizujeme váš proces

  • Široké portfolio polní instrumentace v technologii čištění odpadních vod

  • Modulární konstrukce přístrojů Endress+Hauser znamená jednodušší instalovanou bázi

Řešení pro váš proces

  • Kontejnerová řešení pro kontrolu emisí, jako například při vypouštění odpadů

  • Energetický monitoring a řízení aerace

  • Dálkové monitorování odlehlých částí technologie

  • Optimalizace a podpora údržby

  • Podpora fieldbus sběrnic i analogové technologie

  • Profesionální obchodní a servisní podpora

Čištění odpadních vod

Infographic

Aplikace

Úspěšné projekty

Online nástroje