Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop
Detailní snímek technika před turbínou v elektrárně

Maximalizace provozní doby vaší elektrárny

Vyberte si spolehlivá řešení, jež vyhoví požadavkům vaší aplikace a průmyslovým kvalitativním normám

Optimální přidělování zdrojů a zvyšování kapacity výroby elektrické energie pro zajištění provozní bezpečnosti.

Uchováváme vaši elektrárnu v bezpečném, efektivním a provozuschopném stavu

Potřebujete partnera, jenž bude rozumět tomu, kde jste a kde chcete být; který poskytuje znalosti a řešení, jež jsou nejlepší ve své třídě; jenž vám poskytuje vynikající technickou podporu a možnost rychlého přístupu k informacím.

Společnost Endress+Hauser je vaším partnerem.

V záběru naší činnosti jsou všechny typy elektráren, všechny měřicí přístroje (hladina, tlak, průtok, teplota, analýzy atd.), máme odborníky pro vaše specifické aplikace, plníme nejvyšší kvalitativní normy a máme zastoupení na celém světě.

Úspěšné projekty

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com

Související témata

Reference

  • Hitachi Power Europe GmbH (HPE), dceřiná společnost Hitachi, Ltd., se zabývá navrhováním a konstrukcí tepelných elektráren spalujících fosilní paliva. Výrobce dodává také klíčové komponenty, jako jsou parní generátory, technická zařízení v oblasti životního prostředí, turbíny a drtiče. Společnost včetně dceřiných společnosti zaměstnává asi 2 000 zaměstnanců (stav z května 2013).

Následující události

Související novinky

Online nástroje