Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Poskytněte světu energii a zároveň zvyšte svou efektivitu

Zjednodušte svůj proces, snižte prostoje ve výrobě a získejte správné informace ve správný čas

Ať už zda se jedná o parní elektrárnu na fosilní paliva, plynovou turbínu s kombinovaným cyklem, spalovnu odpadů nebo biomasy s výrobou energie, vodní či jadernou elektrárnu – účinnost je vždy hlavním cílem. V současné době se potýkáte s různými problémy: řízení vyššího výkonu při současném dosažení souladu s emisními omezeními; rozmanitost a složitost použitého přístrojového vybavení; nedostatek efektivity, která způsobuje opakované poruchy a časově náročné operace; neplánované odstávky.

Zmírněte problémy, které vás zpomalují

Zajišťujeme kompletní rozsah řešení, technologií a služeb, které splní vaše požadavky. Všechny měřicí přístroje, včetně přístrojů pro měření výšky hladiny, tlaku, průtoku, teploty, analýzu kapalin atd., jsou vyrobeny podle nejvyšších standardů kvality tak, aby byl zaručen konzistentní výkon a kompatibilita.

S rozsáhlými odbornými znalostmi v energetickém průmyslu můžeme s vámi spolupracovat, abychom vám poskytli nabídku, která bude celkovým přínosem pro váš proces.

Optimalizujte náklady životního cyklu vašeho parovodního okruhu

Pokud pracujete v elektrárně využívající páru, potýkáte se s různými problémy, které se týkají parovodního okruhu. Máme více než 60 let zkušeností s aplikačním know-how v tomto odvětví, které vám pomohou optimalizovat vaše náklady na životní cyklus a zkrátit dobu plánování a zásobování. Můžeme vám poskytnout řešení, která jsou jednodušší, bezpečnější a přesnější.

Procesy

Úspěšné projekty

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com

Související témata

Reference

  • Hitachi Power Europe GmbH (HPE), dceřiná společnost Hitachi, Ltd., se zabývá navrhováním a konstrukcí tepelných elektráren spalujících fosilní paliva. Výrobce dodává také klíčové komponenty, jako jsou parní generátory, technická zařízení v oblasti životního prostředí, turbíny a drtiče. Společnost včetně dceřiných společnosti zaměstnává asi 2 000 zaměstnanců (stav z května 2013).

Související novinky

Online nástroje