Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Detekujte změny vodivosti v parovodním okruhu

Optimalizujte hodnoty vodivosti, vysoké poškozují turbínové lopatky, nízké zvyšují riziko koroze

Vodivost udává množství rozpuštěných solí, s rostoucí hodnotou roste pravděpodobnost tvorby úsad. Vodivost čisté vody je téměř nulová, a dokonce i malý přídavek soli může vodivost výrazně zvýšit. Takto můžete pomocí vodivosti detekovat netěsnosti v parovodním okruhu.

Katexová vodivost je pouze měřítkem nečistot

Katexová vodivost se měří za katexovou kolonkou na panelu SWAS. Indikuje koncentraci kontaminantů z netěsností okruhu a průniku z CHÚV.

Odplyněná vodivost

Odplyněná vodivost se měří za katexovou kolonkou a za odplyňovacím systémem na panelech SWAS. Tato hodnota indikuje koncentraci silných aniontů jako chloridy apod. Je důležitým parametrem po spuštění turbíny, neboť vyšší odplyněné vodivosti indikují vyšší koncentraci kontaminantů.

Spolehlivější monitorování

Nabízíme široký sortiment víceparametrových převodníků tak, aby vyhovoval vašim potřebám. Převodníky jsou z řady produktů Liquiline:

  • jsou rychlé a snadno se uvádějí do provozu

  • mají standardizované a intuitivní ovládání

  • jsou snadno rozšiřitelné

  • jsou založené na digitální senzorové technologii Memosens

  • jsou kompaktní nebo panelové pro větší jednoduchost

Parovodní okruh – vodivost

Infographic

Specifická vodivost: měřítko kontaminace – louhová koroze

Specifická vodivost udává koncentrace solí včetně alkalizačních chemikálií, kontaminantů a oxidu uhličitého. CO₂ může pronikat netěsnostmi, alkálie se dávkují pro stabilizaci hodnoty pH, vodivost se zvyšuje při najetí kotle.

Úspěšné projekty

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com

Reference

  • Hitachi Power Europe GmbH (HPE), dceřiná společnost Hitachi, Ltd., se zabývá navrhováním a konstrukcí tepelných elektráren spalujících fosilní paliva. Výrobce dodává také klíčové komponenty, jako jsou parní generátory, technická zařízení v oblasti životního prostředí, turbíny a drtiče. Společnost včetně dceřiných společnosti zaměstnává asi 2 000 zaměstnanců (stav z května 2013).

Online nástroje