Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Spolehlivé měření výšky hladiny v parovodním okruhu

Zvolte si nákladově příznivé řešení

Napájecí a kondenzační okruh je srdcem každé elektrárny poháněné parní turbínou. Měření výšky hladiny, které je klíčové pro množství páry a řízení turbíny, musí být vysoce spolehlivé a trvale k dispozici. Existuje několik tradičních a inovativních řešení, která vám umožní bezpečnější provoz okruhu.

Jak to funguje

Po tom, co pára zkondenzuje, čerpadla dopraví napájecí vodu přes následné nízkotlaké, vysokotlaké a super přehřívače. Pak se napájecí voda odpaří ve formě syté vodní páry za vysokého tlaku a teploty, například 110 bar a 318,1 °C. Po tom, co pára projde přes několik stupňů super přehřívače, dopraví se do turbíny pro pohon generátoru.

Vyberte si tu správnou technologii ​​pro vaše konkrétní podmínky

  • Diferenční tlak: závislý na změnách hustoty kapaliny

  • Plovák: potřebné vysoké náklady na údržbu; dobře fungují s čistými kapalinami a jsou přesné a přizpůsobitelné, ale závislé na změnách hustoty produktu

  • Ultrazvukové/zvukové systémy: bez kontaktu s měřeným médiem, ale použitelné do max. tlaku 0,3 MPa, odražený signál může být ovlivněn silnými výpary, turbulentní hladinou a pěnou

  • Radar s vedenými impulzy: technologie zajišťující vysoce přesné kontinuální měření hladiny s možností hlídání limitních hladin

Měřicí body

Online nástroje