Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Parovodní okruh: problémy s vakuem a hustotou

Jen troška páry stačí k výrobě velkého množství energie a jen troška vody stačí pro poškození turbíny

Hlavní výhodou použití páry jako teplonosného média je to, že je netoxická, nehořlavá, zařízení používané pro její výrobu není nákladné a vyžaduje jen minimální údržbu. Přesto může dojít k problémům týkajících se bezpečnosti systému, k předčasným poruchám vybavení, špatné účinnosti parního systému, častým odstávkám kotle z důvodu nízké hladiny vody, k poškození parního potrubí a ventilů rázy kondenzátu, k  vibracím, korozi, erozi, snížené schopnosti parních přehřívačů a k přetížení lapačů páry.

Problémy vašeho parovodního okruhu

Většina prvků parovodního okruhu ve vaší elektrárně může představovat problémy. Za prvé je třeba zajistit bezpečný provoz okruhu, sledovat hladiny v nádržích, řídit objemy průtoku v parovodních vedeních a měřit přetlak a teplotu ve všech částech zařízení. Za druhé je nutné to udělat co nejjednodušším způsobem.

Zefektivnění provozu vašeho parovodního okruhu

Nabízíme kompletní řešení obtokových komor, která:

  • optimalizují vaše náklady na životní cyklus

  • snižují dobu návrhu a nákupu

  • minimalizují nároky a náklady na montáž

  • snižují náklady na údržbu

  • jsou v souladu s bezpečnostními normami (PED)

  • jsou spolehlivější a levnější než systémy měření diferenčního tlaku a měření hladiny pomocí plováků

  • jsou bez pohyblivých částí a jsou v souladu s normami EN 12952-11/12953-9 pro hlídání dolní a horní hladiny vody v bubnu kotle

Parovodní okruh

Infographic

Aplikace

Úspěšné projekty

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com

Reference

  • Hitachi Power Europe GmbH (HPE), dceřiná společnost Hitachi, Ltd., se zabývá navrhováním a konstrukcí tepelných elektráren spalujících fosilní paliva. Výrobce dodává také klíčové komponenty, jako jsou parní generátory, technická zařízení v oblasti životního prostředí, turbíny a drtiče. Společnost včetně dceřiných společnosti zaměstnává asi 2 000 zaměstnanců (stav z května 2013).

Online nástroje