Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Spolehlivé měření výšky hladiny v hlavním kondenzátoru

Žádné vlivy vakua a bez pohyblivých dílů, což vede k vyšší využitelnosti zařízení

Parní kondenzátor hraje důležitou roli ve všech moderních tepelných elektrárnách. Jeho hlavním cílem je kondenzovat vyčerpanou páru z nízkotlaké turbíny a přeměnit ji na vodu tak, aby mohla být znovu použita v kotli jako napájecí voda. Pokles teploty studeného zdroje zvyšuje tepelnou účinnost cyklu. Vakuum je klíčovým faktorem při výrobě energie, protože má vliv na prodloužení použitelnosti páry v turbíně. Jak řešíte problémy s odolností vůči vakuu a údržbou vašeho hladinoměru?

Problémy tradičního měření výšky hladiny pomocí převodníku diferenčního tlaku

  • Převodníky diferenčního tlaku neměří hladinu v nízkotlakém kondenzátoru přesně. Komplikace způsobuje hluboké vakuum odsávající kondenzát a/nebo způsobující poškození měřicích membrán.

  • Impulzní potrubí a výšky hladin v nich se mohou výrazně lišit, a tak je obtížné provádět správné odečty měření během spouštění turbíny.

  • Plováky jsou ovlivňovány také vibracemi a turbulencí.

  • Na výsledky měření mají vliv i mechanické díly.

  • V každém z těchto případů jsou náklady na údržbu vysoké.

Proto je spolehlivost za všech okolností nevyhnutelná a měřicí zařízení musí být snadno testovatelné a udržovatelné.

Radar s vedenými impulzy

  • Vedené vysokofrekvenční impulzy umožňují tomuto typu radaru pracovat nezávisle na vakuu.

  • Nepřítomnost pohyblivých částí znamená nízké nároky, a tím i náklady na údržbu a současně lepší výsledky měření.

  • Pokud jsou nainstalovány obtokové plovákové komory, můžete plovákový převodník snadno demontovat a nahradit radarem s vedenými impulzy a odstranit tak i vlivy vibrací na měření.

Online nástroje