Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Kontrola kvality vody, aby vaše chemické provozy byly v rovnováze

Překonání problémů s korozí a stupnice při zajištění integrity vašeho parovodního okruhu

Kontrola chemického režimu v elektrárnách udržuje provozní efektivitu a minimalizuje prostoje způsobené korozí nebo preventivní údržbou. Také umožňuje zachování platnosti záruky od dodavatele turbíny. Jednotlivé složky vody a vodní páry jsou v neustálém kontaktu s kovem, čímž dochází ke korozi a tvorbě kotelního kamene. Potřebujete inteligentní přístroje pro analýzu, které vám umožní předcházet těmto situacím a vyhnout se nákladným opravám.

Standardizované řešení pro odběr vzorků a analýzu

Modulární systém analýzy páry a vody (SWAS) poskytuje všechny potřebné měřicí signály pro řízení procesu. Na analytickém rámu se nejprve vzorek upraví (zchladí a sníží tlak) a poté se impulzním potrubím vede k analýzám. Upravený vzorek se analyzuje dle požadavků jako je pH, rozpuštěný kyslík, křemičitan (SiO₂), sodík, specifické, katexové nebo pH z diferenční vodivosti.

Hodnota pro vás

 • Modulární, škálovatelné s možností jednoduchého dovybavení

 • Zvýšená spolehlivost

 • Nižší náklady na údržbu

 • Zvýšená bezpečnost a efektivita provozu

Hlavní výhody

 • Ideální pro ​​digitální technologii Memosens, snadnou kalibraci, spolehlivé měření a uživatelsky přívětivou údržbu

 • Jeden multikanálový kontrolér Liquiline pro všechny parametry

 • Integrované logování dat pro analýzy kapalin

 • Preventivní údržba a laboratorní kalibrační software

 • Digitální senzorová technologie s rozhraním „hot plug and play“

 • Celosvětová dostupnost servisních služeb

 • Školení při uvádění do provozu a během provozu pro metodu EPC k plánování měřicího místa

Parovodní okruh – řídicí ukazatele chemického režimu

Infographic

Měřicí body

Úspěšné projekty

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com

Reference

 • Hitachi Power Europe GmbH (HPE), dceřiná společnost Hitachi, Ltd., se zabývá navrhováním a konstrukcí tepelných elektráren spalujících fosilní paliva. Výrobce dodává také klíčové komponenty, jako jsou parní generátory, technická zařízení v oblasti životního prostředí, turbíny a drtiče. Společnost včetně dceřiných společnosti zaměstnává asi 2 000 zaměstnanců (stav z května 2013).

Online nástroje