Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Spolehlivé měření hladiny v bubnu parovodního kotle a v předehřívačích

Minimalizujte výpadky a bezpečnostní rizika při současném zvýšení využitelnosti a účinnosti zařízení

Pokud je výška hladiny v bubnu kotle a předehřívačích příliš nízká, může přehřátí sítě vodních trubek nad topeništěm kotle způsobit poruchu, což má za následek nákladné opravy, výpadek a možné zranění osob.. Pokud je výška hladiny příliš vysoká, může velký obsah vody v páře do superpřehřívače nebo na turbínu vést k rozsáhlým nákladům na údržbu, k poškození turbín nebo kotlů nebo ke snížení účinnosti. Regulace výšky hladiny vyžaduje použití spolehlivé a důvěryhodné techniky. Měření výšky hladiny musí být přesné a opakovatelné a jeho výsledky zavedeny do řídicího systému.

Problémy tradičního měření hladiny s převodníky tlakové diference

Převodníky tlakové diference jsou sice tradičně používány pro měření hladiny kotelní vody, ale mají také svá omezení.Nejkritičtější jsou nepřesnosti způsobené změnou statického tlaku a hustoty vody.Voda při vysokém tlaku mění hustotu nezávisle na změnách způsobených různou teplotou.

Zvolte inovativní alternativu

  • Technologie radaru s vedenými impulzy zajišťuje vysokou bezporuchovost zařízení, protože tyto převodníky poskytují více možností měření výšky hladiny i v těžkých podmínkách.Zcela nezávislé na změnách hustoty a bez korekcí v řídicím systému pro regulaci hladiny a blokace.

  • Ušetříte čas a peníze a získáte stabilní signál měření hladiny.

  • Vhodné pro aplikace s teplotami až do 450 ˚C a tlakem až 400 barů; při vyšších hodnotách se používá tradiční metoda měření tlakové diference s výpočtem korekce hustoty.

Online nástroje