Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Křemičitany (SiO₂) jsou abrazivní a usazeniny na turbíně snižují účinnost.

Eliminace oxidu křemičitého SiO₂ chrání turbínu.

Koncentraci křemičitanu (SiO₂) v napájecí vodě parních generátorů je nutné sledovat, protože pára na turbínu musí být velmi čistá. Zvýšená koncentrace křemičitanu (SiO₂) vede k destrukci lopatek turbíny, zvýšeným nákladům na údržbu a odstávkám zařízení. Odstraňování křemičitanových částic chemickou cestou nebo mechanicky vás může stát drahocenný čas a zdroje.

Kontinuální monitorování křemičitanu (SiO₂) je vysoce žádoucí.

Kontinuální analýza křemičitanu (SiO₂) zajišťuje informace o možné škodlivé kontaminaci parovodního cyklu turbíny. Tak se vyhnete nákladným prodlevám při najíždění turbíny a nutnosti manuálního měření různých vzorků.

Analýza křemičitanu (SiO₂) je nutná na několika místech: ve vysokotlaké syté a přehřáté páře, ve vratném kondenzátu, v přídavné vodě, na CHÚV a v kotli.

Nabízíme analyzátory, které jsou:

  • navrženy pro malou spotřebu chemikálií

  • nastaveny pro minimální údržbu

  • osvědčené pro spolehlivé měření

Parovodní okruh – křemičitan (SiO₂)

Infographic

Úspěšné projekty

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com

Reference

  • Hitachi Power Europe GmbH (HPE), dceřiná společnost Hitachi, Ltd., se zabývá navrhováním a konstrukcí tepelných elektráren spalujících fosilní paliva. Výrobce dodává také klíčové komponenty, jako jsou parní generátory, technická zařízení v oblasti životního prostředí, turbíny a drtiče. Společnost včetně dceřiných společnosti zaměstnává asi 2 000 zaměstnanců (stav z května 2013).

Online nástroje