Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Monitoring hodnot pH v kotli pro minimalizaci koroze systému

Nástroje, které vám umožní zjistit případné změny pH a upravit dávkování amoniaku a hydroxidu sodného

Pára, která přichází do turbín, musí být čistá. Běžná praxe je udržovat pH napájecí vody v mírně alkalické oblasti, protože se omezuje koroze potrubí a dalších zařízení, a tak se zabrání neplánovaným odstávkám.

Udržování pH napájecí vody v mírně alkalické oblasti

Hodnota pH je klíčový parametr pro eliminaci koroze zařízení. Hodnota pH závisí na místě parovodního okruhu: vysokotlaké ohřívače, doplňovací voda, výtlak kondenzátních čerpadel.

V zásadě jsou dva režimy pH podle použitých materiálů ve vašem zařízení: univerzální režim a alkalický režim. Nicméně obvykle se udržuje pH napájecí vody v mírně alkalické oblasti.

Jak řídit hodnotu pH: těkavý alkalizační režim

 • Dva různé rozsahy pH v závislosti na existujících materiálech ve vašem zařízení

 • Kondicionace hydroxidem amonným

 • Tento režim se používá pro zařízení s kombinací měděných a ocelových materiálů – hydroxid amonný pro pH mezi 8 a 9 k ochraně komponent v sekci páry a zkondenzované páry

 • Nejnižší rychlost koroze pro měď je při pH < 8,8

 • Koncentrace železa je mezi 3 a 7 μg/l celkového železa.

 • On-line analýza amoniaku je nutná.

Jak řídit hodnotu pH: alkalický režim

 • Režim s hydroxidem sodným a fosforečnanem sodným pro pufrování a stabilizaci hodnoty pH

 • Tento režim se používá pouze u nerezových materiálů (žádné měděné materiály v zařízení)

 • K řízení hodnoty pH mezi 9 a 10

 • Nejnižší rychlost koroze pro nerezovou ocel je při pH > 9,1

 • Koncentrace železa je mezi 2 a 5 μg/l celkového železa.

 • Katexová vodivost musí být menší než 0,15 µS/cm.

 • On-line analýzy sodíku, fosfátu, vodivosti a vodivosti kationtů jsou nutné.

Úspěšné projekty

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com

Reference

 • Hitachi Power Europe GmbH (HPE), dceřiná společnost Hitachi, Ltd., se zabývá navrhováním a konstrukcí tepelných elektráren spalujících fosilní paliva. Výrobce dodává také klíčové komponenty, jako jsou parní generátory, technická zařízení v oblasti životního prostředí, turbíny a drtiče. Společnost včetně dceřiných společnosti zaměstnává asi 2 000 zaměstnanců (stav z května 2013).

Online nástroje