Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Monitorování rozpuštěného kyslíku pro zamezení korozi

Kontinuální analýza stopových koncentrací (ppb) rozpuštěného kyslíku v parovodních okruzích elektrárny

Koncentrace kyslíku je žádoucí ve stopovém množství (ppb), protože jinak může korodovat komponenty parovodního okruhu. Aby se minimalizovala koroze při alkalickém režimu, používají se k odstranění rozpuštěného kyslíku termické odplyňovače a chemické lapače kyslíku.

Zabraňte korozi on-line měřením rozpuštěného kyslíku

Rozpuštěný kyslík se monitoruje na výtlaku čerpadla kondenzátu a odplyňovače, na vstupu do ekonomizéru nebo napájecí nádrže kotle. Rozpuštěný kyslík můžete odstranit ve dvou krocích:

  1. Termicky: napájecí voda se ohřeje na teplotu varu a pomocí parního polštáře se odplyní

  2. Chemicky: hydrazin (N₂H₄) společně s kyslíkem reaguje na plynný dusík a vodu. Hydrazin je považován za karcinogen, v některých provozech můžete k odplynění použít siřičitan sodný (Na₂SO₃).

Uživatelsky přívětivé monitorování rozpuštěného kyslíku

Technologie Memosens pro senzory kyslíku v kombinaci s našim převodníkem Liquiline umožňuje spolehlivou laboratorní kalibraci, snadnou údržbu a minimální prostoje v místě měření.

Úspěšné projekty

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com

Reference

  • Hitachi Power Europe GmbH (HPE), dceřiná společnost Hitachi, Ltd., se zabývá navrhováním a konstrukcí tepelných elektráren spalujících fosilní paliva. Výrobce dodává také klíčové komponenty, jako jsou parní generátory, technická zařízení v oblasti životního prostředí, turbíny a drtiče. Společnost včetně dceřiných společnosti zaměstnává asi 2 000 zaměstnanců (stav z května 2013).

Online nástroje