Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Energetický sektor brzy pocítí nedostatek zkušených techniků

Spolehněte se na zkušeného partnera, který vás bude podporovat od koncepčního návrhu až po služby uvádění do provozu

S rostoucí celosvětovou poptávkou po energiích zažívá průmysl trvalý pokles počtu nových zaměstnanců. Až do nedávné doby jste mohli situaci zvládnout. Nicméně v průběhu posledního desetiletí jste si všimli rizika závažného nedostatku v počtu inženýrů a technicky kvalifikovaných pracovníků. Rostoucí celosvětová poptávka a blížící se odchod do důchodu velkého počtu pracovníků v tomto průmyslovém odvětví k tomu velkou měrou přispělo. Tyto nedostatky jsou pociťovány na všech profesních úrovních.

Tým odborníků pro nově vytvořené a obnovené projekty

Ať už podnikáte v tuzemsku nebo v zahraničí, hledáte spolehlivého partnera pro váš energetický průmysl a/nebo tepelné zpracování odpadů. Jako provozovatel elektrárny, stavitel závodů, dodavatel technologických celků, hlavní dodavatel zařízení nebo EPC (Engineering, Procurement, Construction = Projektování, dodávky, stavby) chcete zvýšit produktivitu a výkonnost a my vám při tom můžeme pomoci. Náš rozsah dodávky:

 • řízení projektu

 • inženýrství (včetně instalace)

 • dodávka přístrojového vybavení

 • instalace/certifikace

 • uvedení do provozu

 • dokumentace

 • školení

Reengineering

 • Schválení starších zavedených elektráren v oblasti technických a bezpečnostních standardů

 • Technické úpravy pro splnění nezbytných standardů

 • Úpravy komponentů v elektrárně pro splnění nových provozních potřeb (výhřevnost, přívod páry atd.)

Zvýšení výkonu, optimalizace procesu

 • Návrh projektů pro modernizaci

 • Optimalizace škrticích ventilů a prvků s tlakovou ztrátou pro zlepšení výkonu

 • Analýza čísel a optimalizace parametrů

Údržba a kontrola

 • Analýza provádění údržby a analýza slabých stránek

 • Návrh údržbových a kontrolních plánů

 • Preventivní údržba a kontrola

Optimalizace údržby

 • Údržbové poradenství / Installed Base Audit (IBA) – audit instalované základny

 • Shromažďování technických dat při návrhu konceptu řešení pro zlepšení energetických provozů

 • Definice vyváženého plánu údržby pro polní instrumentaci

Procesy

Úspěšné projekty

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com

Související témata

Reference

 • Hitachi Power Europe GmbH (HPE), dceřiná společnost Hitachi, Ltd., se zabývá navrhováním a konstrukcí tepelných elektráren spalujících fosilní paliva. Výrobce dodává také klíčové komponenty, jako jsou parní generátory, technická zařízení v oblasti životního prostředí, turbíny a drtiče. Společnost včetně dceřiných společnosti zaměstnává asi 2 000 zaměstnanců (stav z května 2013).

Související novinky

Online nástroje