Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Projekty v oblasti energetiky – mezinárodní řízení

Osoby zodpovědné za rozpočet, plánování a kvalitu

Díky globalizaci nabývají projekty EPC mezinárodního významu. Vlastníci a dodavatelé jsou často nuceni koordinovat projekty v zemích, kde aktuálně nemají žádné zázemí. Podobné scénáře se více než kdykoli předtím stávají realitou, kdy je úspěšné dokončení projektu závislé na lidech různého původu.

Celosvětový partner pro vaše mezinárodní projekty v oblasti energetiky

Výzvy pro EPC nebo stavitele jsou rozmanité, například technické, netechnické nebo kulturní povahy. Technické výzvy jsou u národního i mezinárodního projektu obdobné, zatímco záležitosti netechnické povahy si zasluhují zvláštní pozornost. Mezi největší úkoly patří výběr a řízení subdodavatelů a porozumění pravidlům dané země, místním nařízením a požadavkům.

Flexibilní partner, kterému můžete věřit

  • Sníží vaše náklady, zvýší kvalitu a efektivitu

  • Kdekoli na světě vám poskytne místní základnu pro podporu prodeje a služby

  • Dodané přístrojové vybavení odpovídá požadavkům na bezpečnost a účinnost konečného uživatele (certifikace)

  • Dvoudrátový koncept pro průtok a hladinu vám ušetří náklady na technické vybavení a instalaci

Nabízíme vám to, co požadujete. Nic více, nic méně

  • Nabízíme a dodáváme téměř veškerou polní instrumentaci / senzory a potřebné zařízení pro elektrárny, čímž snižujeme vaše nároky na inventář

  • Dokumentace je dodávána v místním jazyce

  • Vaše požadavky budou vyřizovat kvalifikovaní a vyškolení lidé

Proaktivní podpora v průběhu objasňování technických náležitostí

Po podepsání smlouvy vás budou kontaktovat přímo naši týmoví odborníci, aby s vámi naplánovali setkání za účelem vyjasnění technických záležitostí. Během tohoto setkání zrevidujeme každý měřicí bod, abychom vyhodnotili, zda výběr přístrojového vybavení odpovídá vašim požadavkům. Z naší zkušenosti víme, že tato fáze má zásadní důležitost. Čím podrobnější a přesnější analýzu provedeme na začátku, tím většímu počtu problémů se později při realizaci projektu vyhneme.

Naši experti mají rozsáhlé znalosti přístrojového vybavení a informace o vašich procesech. Pro realizaci celého projektu bude jedna osoba určena jako vaše kontaktní.

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com
Online nástroje