Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Zjednodušte svoje projekty a snižte provozní náklady

Proveďte standardizaci s využitím největší nabídky měřicích přístrojů k zajištění včasných dodávek v souladu s rozpočtem.

Komplexnost začíná, když se výrobní zařízení skládá z přístrojů od různých dodavatelů. Standardizace již v počáteční fázi vám umožní snížit technickou komplexnost u projektů s ohledem na pořizovací náklady (CAPEX) a zajistit včasnou dodávku v souladu s rozpočtem Náklady na náhradní díly jsou optimalizovány, nároky na zaškolení sníženy a dokumentace je snadno dostupná po celou dobu životního cyklu. Výsledkem je, že provozní výdaje (OPEX) jsou minimalizovány, využitelnost je zvýšena a vy získáte rychlejší návratnost investic (ROI).

Profitujte z největší vyhovující nabídky

Získejte přínosy z největšího výběru přístrojů, které splňují standardy farmaceutického průmyslu. Zaměřujeme se na požadavky GxP (Good „anything“ Practice = Dobré xxx praktiky) a specifikace pro konstrukci: nabídka je trvale přizpůsobována platným předpisům tohoto průmyslového odvětví, jako například USP, ASME BPE (konstrukční materiál, vnitřní a vnější drsnost povrchu, design procesního připojení). Otevřené komunikační standardy umožňují hladkou integraci do všech příslušných řídicích systémů (DCS) a správy přístrojů (AMS).

Udělejte to správně hned napoprvé s využitím našich techniků

Pro řízení komplexnosti přístrojového vybavení a zkrácení doby spuštění jsou klíčové kvalifikované zdroje a odborné znalosti.
Zkušení technici společnosti Endress+Hauser zapojeni do vývojového týmu vašeho projektu převezmou odpovědnost při výběru správného produktu pro každou aplikaci.
Významné úsilí, se zaměřením na využitelnost a spolehlivost zařízení, je věnováno kalibracím pokud možno přímo v procesu (in-line) a předcházení budoucím krokům, jako např.dostupnost dokumentace pro audity.

Snadná standardizace prostřednictvím efektivního řízení projektu

Jakmile je definován standardní katalog přístrojů, je třeba ho rozšířit a koordinovat mezi všemi dodavateli částí technologie (skidů). Tento časově náročný úkol je v odpovědnosti projektového manažera společnosti Endress+Hauser: jeden kontaktní partner pro všechno k usnadnění standardizace, ke koordinaci s třetími stranami a k oznámení všech specifických problémů.

Procesy

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com
Online nástroje