Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Fermentace v bioreaktorech

Získejte co nejpřesnější měřené hodnoty v náročných podmínkách

Účinnost procesu závisí do značné míry na správných podmínkách, aby mikroorganismy nebo buňky mohly prospívat a výnosy bylo možno maximalizovat.
Pro instrumentaci musí být vzato v úvahu mnoho náročných aspektů: citlivost živých organismů a buněk, pěna na povrchu média, změna hustoty média, malé nádoby s omezeným prostorem.
Dalším důležitým hlediskem, který je třeba vzít v úvahu, jsou teplotní šoky způsobené fázemi CIP-SIP (systémy určené pro automatické čištění a dezinfekci).

Vaše problémy, naše řešení

Na základě znalostí těchto specifických podmínek vyvinula společnost Endress+Hauser speciální přístroje, které mohou pracovat v tomto náročném prostředí.
Proto neustále zlepšujeme technologie v našich vlastních testovacích biotechnologických zařízeních, takže vám můžeme pomoci zvýšit výkonnost vašeho procesu pomocí přesných a spolehlivých přístrojů.
K zajištění využitelnosti zařízení a optimálních nákladů na životní cyklus je při vývoji našich produktů kladen důraz na snadnou kalibraci.

Měřicí body

Online nástroje