Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Přesné měření výšky hladiny ve složitých podmínkách

Spolehlivé technologie přizpůsobené pro náročné podmínky bioreaktoru

Měření hladiny v bioreaktorech je jedním z nejdůležitějších parametrů pro správnou automatizaci procesu. Musí být sledována výška hladiny a hlídán volný prostor nad produktem. Pěna vytvořená provzdušňováním a mícháním nesmí pronikat do ventilačního vedení a blokovat filtry. Dále je potřeba při výběru vhodného zařízení nebo principu měření vzít v úvahu další aspekty, jakými jsou např. velikost reaktoru, teplotní šoky (následkem fází CIP-SIP) a měnící se hustota kapaliny.

Různé technologie pro měření výšky hladiny

Ve vyspělých aplikacích na fermentorech se nejčastěji používá radar s vedenými impulzy nebo hydrostatická měření.

Je však třeba vzít v úvahu různé parametry, neboť přímo ovlivňují výběr technologie pro měření výšky hladiny:

 • Velikost nádob

 • Teplota

 • Rychlost míchání

 • Přítomnost nebo absence pěny

Obvykle doporučujeme radar s vedenými impulzy pro malé nádoby a hydrostatické měření s rychlou teplotní kompenzaci pro větší nádoby.

Další parametry důležité pro správný návrh

 • Velikost a tvar nádrže

 • Umístění, konstrukce a rychlost míchacího zařízení

 • Vyprázdnitelnost a čistitelnost

 • Robustnost senzoru

 • Připojení na proces a potrubí

 • Teplotní a tlakové šoky

 • Konstrukce mycí koule a provozní podmínky

 • Hustota nebo viskozita média

Online nástroje