Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Řešení monitorování páry na klíč šetří náklady

Optimalizujte energetickou účinnost pro větší udržitelnost

Udržitelný přístup začíná obecným přehledem a nezávislou analýzou energie na místě. Cílem je identifikovat potenciální úspory energie v zařízení, jako například páry. Po optimalizaci následují obvykle rychlá opatření, jako eliminace netěsností doplněná plánem potenciální a technické proveditelnosti, včetně analýzy procesu a cílového konceptu s cílem využití potenciálu úspor pro zvýšení účinnosti.

Hodnota pro vás

  • Jeden kompetentní dodavatel počátečního návrhu měření, návrhu projektu s podpůrnou
    technickou dokumentací, dodávkou a montáží zařízení

  • Jeden kompetentní dodavatel pro uvedení do provozu, školení a řízení projektu

  • Úspora nákladů prostřednictvím přesnější identifikace ztrát při přepravě páry, monitorováním konsolidovaných údajů o parním výkonu, přepravě a spotřebě

Výhody měřicích bodů

  • Robustní přístroje – vírový průtokoměr Prowirl 200, teplotní senzor TR15 a snímač tlaku Cerabar PMP51 s kondenzační smyčkou a uzavíracími ventily

  • Přepočítávací jednotka EngyCal RS33 včetně skříní, kabeláže a systémových komponent

  • Sběr a vizualizace dat: P View software, OPC server a pracovní stanice PC

Řešení energetického balíčku

Infographic

Jak přesněji monitorovat spotřebu páry

V tomto konkrétním případě oddělení energetického závodu potřebuje monitorovat výrobu a spotřebu páry v reálném čase prostřednictvím smysluplných a centrálně snadno dostupných údajů. Řešením je monitorovací systém páry na klíč začleněný do stávajícího energetického monitorovacího systému společnosti. Musí být splněny následující požadavky: dodávka instrumentace a přepočítávací jednotky, sběr dat a vizualizace.

  • Parní potrubí v hutnickém závodě ArcelorMittal Zenica ©ArcelorMittal Zenica

Úspěšné projekty

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com

Související nabídka

Výrobky
Online nástroje