Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Bezpečnostní řešení detekce netěsností

Balíčkové řešení – bezpečný způsob, jak monitorovat kritické vodní chladicí okruhy

Bez ohledu na typ chladicího okruhu zásady pro detekci netěsností jsou následující: vstupní a výstupní průtoky chladicího okruhu se měří pomocí vhodných průtokoměrů, buď elektromagnetických, nebo ultrazvukových. Vstupní a výstupní teploty se získávají také ze senzorů namontovaných v těsné blízkosti průtokoměrů. Náš systém používá oddělené teplotní senzory (tj. nezabudované do průtokoměrů) k dosažení maximální přesnosti.

Preferované přístroje

  • Elektromagnetický průtokoměr (Proline Promag 50P) nebo dvouvodičovou smyčkou napájený ultrazvukový in-line průtokoměr pro stejnosměrné elektrické či hlubinné obloukové pece (DC EAF/SAF) (Prosonic Flow 92F)

  • Tenkovrstvý teplotní senzor TS111 StrongSens, řídicí počítač (PLC), analogové vstupy, binární vstupní karty (volitelně), bezpečnostní relé, ovládací panel operátora a rozvaděč

Výhody balíčkového měřicího řešení

  • Robustní konstrukce snímače průtoku Proline Promag 50P

  • Smyčkou napájený ultrazvukový převodník Prosonic Flow 92F – naprosto neovlivněný intenzitou elektromagnetického pole v okolí a montážními podmínkami, rovněž přesnost měření je srovnatelná s magnetickým indukčním průtokoměrem

  • Tenkovrstvý teplotní senzor TS111 StrongSens s vynikajícím termickým kontaktem s hrotem teploměru / médiem pro nejrychlejší odezvu, dlouhodobou stabilitu a nejvyšší odolnost vůči vibracím

Systém detekce netěsností

Infographic

Splnění bezpečnostních standardů

Pokud dojde k úniku v chladicím okruhu, bude detekován rozdíl průtoku mezi vstupní a výstupní větví a spustí se alarm. Tato metoda předpokládá, že se jako chladivo použije voda nebo nějaké jiné nestlačitelné médium. Konstrukce struktura a realizace systému splňují bezpečnostní normy IEC/EN 61508 a IEC/EN 61511 (úroveň integrity bezpečnosti) v souladu s EN ISO 13849.

  • Detekce netěsností pomocí ultrazvukového průtokoměru Prosonic Flow v elektrické obloukové peci. ©Endress+Hauser
  • Detekce netěsností pomocí magnetického indukčního průtokoměru Promag ve vysoké peci. ©Endress+Hauser

Úspěšné projekty

Online nástroje