Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Maximální účinnost při recyklaci odpadního materiálu

Optimalizace procesů elektrických obloukových pecí, aby vaše zařízení bylo nákladově efektivní

Elektrická oblouková pec (EAF) je srdcem elektrického ocelářství, kde se elektrická energie používá k roztavení hlavních vstupních surovin, pevného odpadu a/nebo přímo redukovaného železa (DRI). Ocel je nejvíce recyklovaný materiál na světě. Metalurgické vlastnosti oceli umožňují, aby mohla být recyklována kontinuálně bez degradace kvality materiálu. Elektrická oblouková pec může používat buď stejnosměrný proud, nebo třífázový střídavý proud. Pro provoz elektrických obloukových pecí je nezbytná spolehlivá dodávka energie.

Balíčková řešení a služby v průmyslových procesech

Pro spolehlivost optimalizace procesů hrají průtokoměry, tlakové a teplotní senzory důležitou roli. Plní své úlohy spolehlivě v drsném, horkém prostředí a pomáhají při hledání netěsností a také při kontrole a analýze stlačeného vzduchu, zemního plynu, kyslíku a vody. Robustní a spolehlivé provozní přístroje pomáhají zlepšit účinnost chemickými reakcemi před vstupem do pece.

Hodnota pro vás

  • Jeden dodavatel pro všechna měřicí místa, jako je měření teploty, tlaku, průtoku a hladiny

  • Bezpečné monitorování kritických vodních chladicích okruhů v panelech a stěnách

  • Profesionální obchodní a servisní podpora

Měřicí body

Úspěšné projekty

Online nástroje