Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Detekce úniku chladicí vody

Bezpečný, robustní a přesný systém monitorování úniku vody

Uvnitř typického hutního závodu jsou instalovány vodní chladicí okruhy pro řízení teploty a k zabránění tepelného poškození nebo zničení zařízení. Vodní okruhy jsou považovány za kritické, protože jejich poruchy mohou pozměnit proces, a mohou mít dokonce i vliv na samotnou pec. V některých případech může být ohrožena bezpečnost personálu, což je důvod, proč řízení chladicího okruhu je jak v zájmu funkčnosti, tak i v zájmu bezpečnosti.

Vaše výhody

  • Systém monitorování netěsnosti obvykle pro 1 až 8 chladicích okruhů

  • Design, konstrukce a realizace systému splňují funkční bezpečnostní normy IEC/EN 61508 a IEC/EN 61511 (úroveň integrity bezpečnosti) v souladu s ČSN EN ISO 13849-1

  • Vysoce přesná kompenzace teploty objemového průtoku pro kompenzaci hustoty

  • Zjednodušené uvedení do provozu pomocí asistovaných konfiguračních kroků

  • Více typů a úrovní alarmů i místní a vzdálené blokování a potvrzení alarmu

Konvertor

Infographic

Zvyšte bezpečnost svého zařízení

Monitoring zahrnuje kontrolu průtoku a teploty a zároveň ověřování absence netěsností v okruhu tím, že se bere v úvahu řízení alarmu jednotlivých výrobních procesů. Bezpečnostní okruhy jsou například chlazení výfučny na vysoké peci, chlazení přívodní trubky na kyslíkovém konvertoru a vodní chlazení panelů na elektrických obloukových pecích či hlubinných pecích (EAF/SAF). Mohou se také nalézat na kupolových pecích ve slévárnách nebo na zábleskových pecích v měděných hutích.

Měřicí body

  • Kyslíkový konvertor je srdcem procesu výroby oceli. ©Endress+Hauser

Úspěšné projekty

Online nástroje