Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Monitorování kritických vodních chladicích a pomocných okruhů

Bezpečné monitorování úniku chladicí vody a optimalizovaný proces výroby oceli v elektrických obloukových pecích

Uvnitř typické elektrické obloukové pece (EOP – Electric Arc Furnace) jsou v panelech a stěnách nainstalovány vodní chladicí okruhy pro řízení teploty a k zabránění tepelného poškození nebo zničení zařízení. Tyto vodní okruhy jsou kritickými místy, protože porucha může pozměnit nejen proces, ale může mít dokonce i vliv na samotnou pec. V některých případech mohou být navíc ohroženi i zaměstnanci. Řízení chladicího okruhu je jak provozní, tak i bezpečnostní problém.

Bezpečný způsob, jak monitorovat kritické vodní chladicí okruhy

Bezpečnostní řešení detekce netěsností (LDS) v souladu s IEC/EN 61511 (SIL – Safety integrity level = úroveň integrity bezpečnosti) a EN ISO 13849-1.

Více informací naleznete v části"bezpečnostní detekce netěsností ".

Učiňte svoje pomocné okruhy nákladově efektivními

Monitorování a řízení pomocných okruhů zajistí spolehlivost procesu výroby oceli v elektrických obloukových pecích a povede k úsporám výrobních nákladů. Kromě elektrické energie, zemního plynu, kyslíku a tvorby strusky musí být měřeny další parametry.

Upřednostňované přístroje pro pomocné okruhy

  • Robustní a ultrakompaktní Coriolisův průtokoměr Promass E nebo vírový průtokoměr Prowirl pro měření kyslíku

  • Teplotní senzor TR15 a převodník tlaku Cerabar PMP51

  • Přímé měření hmotnostního průtoku plynů pomocí termického průtokoměru t-mass 65F v přírubovém provedení

  • Indikátor průtoku pro sypké materiály Solimotion FTR20, u kterého lze signalizovat změny hmotnostního průtoku pomocí proudového výstupu 4 až 20 mA

Přínosy vašeho měřicího místa

  • Jeden kompetentní dodavatel počátečního návrhu měření, návrhu projektu s podpůrnou
    technickou dokumentací, dodávkou a montáží zařízení

  • Jeden dodavatel pro všechna místa měření, jako je měření teploty, tlaku a průtoku

  • Služby a nástroje včetně konceptu správy přístrojů

Úspěšné projekty

Online nástroje