Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Snižte spotřebu energie

Energetický management snižuje náklady

Úspěšný management rozvodných sítí, neboli „W.A.G.E.S.“ (water, air, gas, electricity, steam – voda, vzduch, plyn, elektřina, pára), je životně důležitý pro efektivní provoz zařízení. Pokud není elektřina, není v prostorách žádné světlo a nelze vyrobit stlačený vzduch. Pokud není zemní plyn, nemůže se tvořit žádná pára – a žádná výroba nemůže být vlastně realizována.

Správné měření a vizualizace šetří energii

Obvykle 10 % elektrické energie závodu je spotřebováno na výrobu stlačeného vzduchu a 40 % jeho zemního plynu se použije pro tvorbu páry. Měření spotřeby vody, vzduchu, plynu, elektřiny a páry je základem každého plánu energetického managementu. Energetický management se skládá z měření a sběru těchto dat a jejich analýzy pro výkazy. Na základě zjištění mohou být přijata příslušná opatření s cílem snížení spotřeby a nákladů na dodávky energií.

Hodnota pro vás

  • Spolehlivý a rychlý inženýring

  • Jeden dodavatel pro všechny měřicí body kapalin, plynů a páry

  • Místní prodejní a servisní podpora

Rozvody páry

Infographic

Zvyšte svou konkurenční výhodu

Náklady na dodávky energií v ocelářském průmyslu tvoří více než 3 % nákladů elektráren ve Spojených státech amerických a více než 6 % nákladů v Evropě. Snížením nákladů může firma přidat peníze zpět do svého rozpočtu, čímž se umožní více peněz k investici zpět – do zlepšení procesu přinášejícího konkurenční výhody.

Měřicí body

  • Prowirl 73 na parním potrubí pro měření objemu páry. ©Endress+Hauser

Úspěšné projekty

Online nástroje