Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Dodatečné vybavení, které šetří peníze

Bezdrátové monitorování teploty oleje v ložiscích optimalizuje využitelnost zařízení

Ložiska krčků válců, která jsou použita ve válcovací stolici, jsou umístěna na provozní straně horního a dolního opěrného válce; jsou známa také jako kluzná ložiska Morgoil®. Olejový okruh zaručuje ložiskům dostatečné mazání. Zvýšení teplotního rozdílu signalizuje vyšší stupeň tření uvnitř ložisek, což může vést k poškození. Okolní podmínky, které převládají u válcovací stolice, však znesnadňují bezpečné zapojení nezbytných snímačů teploty.

Preventivní údržba má za následek úsporu nákladů

Toto řešení zajišťuje, že s malým úsilím při montáži a uvádění do provozu je detekováno jakékoliv hrozící poškození kluzných ložisek měřením teploty maziva. Údržba je zahájena prediktivním způsobem. Tento druh kluzného ložiska, jeho instalace a demontáž a související výrobní prostoje jsou velmi nákladné.

Hodnota pro vás

  • Jeden dodavatel pro počáteční návrh měření a návrh projektu

  • Jeden dodavatel pro uvedení do provozu a školení

  • Bezdrátové řešení nabízí úsporu nákladů díky prediktivní údržbě

Výhody měřicích bodů

  • Robustní odporové teploměry TR15 s přivařenými teploměrnými jímkami a vyměnitelnou vložkou se tisíckrát osvědčily v náročných průmyslových aplikacích

  • Každý snímač teploty se montuje s adaptérem, který napájí připojený přístroj prostřednictvím integrované baterie a umožňuje bezdrátový přenos dat na základě standardu WirelessHART

  • Grafický záznamník dat Memograph RSG40 ukládá do paměti, vizualizuje, analyzuje a předává naměřené hodnoty teploty získané z brány WirelessHART

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com
Online nástroje