Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Optimalizace celkového výkonu koncentrátoru

Vylepšete podmínky odtahu podrobným monitorováním koncentrace pevných látek.

Zahušťování je oddělování pevných částic z kapaliny pomocí gravitačního usazování. Kalová voda s minerály je přiváděna potrubím uprostřed zahušťovače a pevné částice se usazují na dně. Flokulant je dávkován podle hmotnosti lože k usnadnění shlukování a udržování vyšší usazovací rychlosti, než je rychlost nahoru proudící kapaliny. Pročištěná kapalina odtéká přepadem v horní části nádrže a usazené pevné látky (odtah) jsou odstraněny ze dna mělkého kužele otáčejícím se hrablem.

Zvýšená bezpečnost a energetická účinnost zařízení

Hmotnostní obsah lože je odvozen z měření tlaku v kuželi nebo na výstupu z nádrže. Tímto se regulují otáčky čerpadla odtahu. Nejvhodnější pro měření je senzor tlaku s keramickou membránou, protože obsažené pevné částice jsou velice abrazivní. Měření zaznamenává tlak přítomného kalu a sloupce kapaliny.

Preferované přístroje

  • Snímač tlaku Cerabar S PMC71 s otěruvzdornou keramickou membránou

  • Výsuvná montážní armatura (speciální výrobek č. 71166841): držák snímače tlaku s uzavíracím ventilem umožňuje vytažení senzoru tlaku za provozu.

  • V průběhu zahušťování je tak senzor tlaku zasunut přímo do hmoty kalu.

Výhody měřicího bodu

  • Vysoká odolnost proti abrazi díky keramickému senzoru

  • Senzory s kovovými membránami musí být vyměňovány pětkrát častěji než senzory s keramickou membránou

  • Paměťový čip HistoROM osazený ve snímači tlaku ukládá a přenáší informace o nastavení přístroje, naměřených procesních údajích a kritických datech z hlediska bezpečnosti procesu.

  • Volitelně zabudovaná přepěťová ochrana proti napěťovým špičkám a úderu blesku

Analýza hmotnosti lože

Infographic
  • Podrobné monitorování koncentrace pevných částic pomocí přístroje Cerabar M a vysouvatelné montážní armatury s čištěním. ©Endress+Hauser

Úspěšné projekty

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com
Online nástroje